تعدادعنوان شغلتوضیح
03
کارشناس فروش
مدرک تحصیلی : کارشناسی (مرتبط)  |  قرارداد : تمام وقت / پاره وقت  |  جنسیت : آقا / خانم  |  شهر : تهران / اصفهان
لطفا رزومه خود را به آدرس info@fardadrayaneh.co.ir ارسال فرمایید.
05
کارشناس بازاریابی
مدرک تحصیلی : کارشناسی (مرتبط)  |  قرارداد : تمام وقت / پاره وقت  |  جنسیت : آقا / خانم  |  شهر : تهران / اصفهان
لطفا رزومه خود را به آدرس info@fardadrayaneh.co.ir ارسال فرمایید.
02
کارشناس دیجیتال مارکتینگ
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد (مرتبط)  |  قرارداد : تمام وقت / پاره وقت  |  جنسیت : آقا / خانم  |  شهر : تهران / اصفهان
لطفا رزومه خود را به آدرس info@fardadrayaneh.co.ir ارسال فرمایید.